Gå direkt till innehållet

Stockholmsvänstern i Almedalen

Äldre- och personalborgarrådet Clara Lindblom och Bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margarethe Livh kommer att finnas på plats i Almedalen.

Detta är ett urval av aktiviteter som de kommer att delta i. Kom gärna och lyssna!


”Riv 65-årsgränsen – om psykisk ohälsa hos äldre”

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre, till och med vanligare än bland unga. Andelen självmord är störst bland äldre män och det är 3-4 ggr vanligare med depression bland äldre än bland yngre. Trots det är det få, om ens några, som får tillgång till vård. Hindret är 65-årsgränsen.

Medverkande: Susanne Suvanto, Omvårdnadsinstitutet. Ann Georgsson, Kommunal. Clara Lindblom, Äldreborgarråd, Stockholm. Alexandra Charles, grundare, 1,6 miljonerklubben. Merja Metell Suomalainen, Moderator, Comma.

Arrangör: Psykisk-hälsa kaféet

Dag: 30/6 2015 09:30 – 10:00

Språk: Svenska

Plats: H10, Hästgatan 10A


”Kan kvalitet inom äldreomsorgen mätas i antal anställda?”

Vi är många som strävar efter att höja kvaliteten inom dagens äldreomsorg. Skärpt kontroll och reglering kring bemanning är några konkreta förslag vars effekt kan diskuteras. Vi vill bredda diskussionen och se möjligheter med ny teknik och nya kompetenser inom äldreomsorgen som minst lika viktiga.

Medverkande: Lars Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen. Hans Karlsson, chef avdelningen för vård och omsorg, SKL (Sveriges kommuner och landsting). Clara Lindblom, äldreborgarråd Stockholm, Vänsterpartiet. Thomas Schneider, kvalitetschef, Bräcke diakoni. Klas Öberg, chef vid avdelningen för analys och utveckling, IVO. Annika Christensson, moderator.

Arrangör: Bräcke diakoni

Dag: 1/7 2015 14:30 – 15:30

Språk: Svenska

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E30


”Vår resa mot framtidens socialtjänst i Stockholms stad”

En socialtjänst i kris, hög arbetsbelastning och skenande personalomsättning. Vad behövs för att vi ska komma vidare? I Stockholms stad har ett samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer inletts, med uppsatta mål och inriktning på framtiden.

Medverkande: Johan Berken, Ordförande, Vision Stockholms stad. Clara Lindblom, Personalborgarråd, Stockholms stad. Marie Guting, Ledamot styrgruppen, Nätverket Nu bryter vi tystnaden.

Arrangör: Vision Stockholms stad

Dag: 2/7 2015 10:00 – 11:00

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 1, TCO-parken


”Vilken nytta gör allmännyttan egentligen?”

Vilken roll har allmännyttan när det kommer till samhällsansvar och sociala investeringar? Forskare, experter och företag delar med sig av studier och erfarenheter.

Medverkande: Ingvar Nilsson, SEE AB. Gunnar Blomé, Malmö högskola. Anna Heide, MKB. Mariette Hilmersson, Förvaltnings AB Framtiden. Ulf Nyqvist, Botkyrkabyggen. Fredrik Törnqvist, Stångåstaden. Lena Micko, SKL. Ola Johansson, (C). Ann-Margarethe Livh, (V). Nina Lundström, (FP). Therese Berg, SABO.

Arrangör: SABO

Dag: 29/6 2015 12:00 – 13:00

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 1, innergården, Allmännyttans arena


”Snabba hus – lösningen på den akuta bostadsbristen bland unga?”

Bostadsbristen utgör ett stort problem, särskilt i våra storstäder. Jakten på en bostad är ingen en dans på rosor, i synnerhet inte för landets unga medborgare. Hur ska billiga bostäder för unga långsiktigt kunna bli verklighet i storstäder som Stockholm?

Medverkande: Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder. Teo Strömdahl Östberg, ordförande, jagvillhabostadnu. Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarrådet, Stockholms stad. Cattis Carlén, projektledare Bopinion, Riksbyggen. Erik Slottner, gruppledare, Kristdemokraterna i Stockholms stad. Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier. Sara C W Johansson, moderator (ordförande), Happy Sweden.

Arrangör: Business Arena, Svenska Bostäder

Dag: 29/6 2015 15:00 – 15:30

Språk: Svenska

Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9, Business Arena, ingång restaurang Supper