Gå direkt till innehållet

Ta tillvara på flyktingarnas medicinska kompetens

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle

Just nu flyr ett stort antal människor undan krig och kommer till Sverige och Stockholm. Många av dessa flyktingar har akademisk examen och vårdkompetens, inte minst de som flyr från Syrien. Samtidigt präglar svår personalbrist fortfarande sjukvården i Stockholms läns landsting.

Bristen på sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting, med bland annat hundratals stängda vårdplatser som följd, har blivit ett akutläge som är nära att permanentas.

Dessutom vet vi redan nu att svenska kommuner och landsting måste rekrytera en halv miljon nya välfärdsarbetare till år 2023, för att möta pensionsavgångar och andra demografiska förändringar.

Att det kommer människor hit som flyr undan krigets Syrien innebär en utmaning för det svenska samhället och dess mottagningssystem. Men det medför också stora möjligheter. Fyra av tio nyanlända är högutbildade och många besitter medicinsk kompetens

Vänsterpartiet anser att Stockholms läns landsting borde omedelbart agera för att ta tillvara på denna kompetens. Redan i januari i år lyfte vi frågan i Landstingshuset. Vi måste hitta innovativa lösningar för att snabbt få sjukvårdspersonal från Syrien i arbete.  Här måste både offentliga och privata vårdgivare ta sitt ansvar.