Gå direkt till innehållet

Ta tillvara syriska flyktingars sjukvårdskompetens

I helgen har Sveriges Radio (SR) rapporterat om att allt fler flyktingar utanför EU som flyr till Sverige har vårdkompetens och ansöker om att få en svensk läkar- eller sjuksköterskelegitimation. Många som söker är syriska medborgare. Socialstyrelsen får så många ansökningar att väntetiderna för en första prövning ökat kraftigt. Den första prövningen som för några år sedan tog två-tre månader tar nu istället omkring nio-tio månader, skriver SR på sin webbplats. Därefter är det många steg kvar, som språkprov och medicinskt kunskapsprov, som ska klaras av. För många kan det ta mellan fyra och sju år innan man tagit sig igenom alla moment. Trots att det under en längre tid nu kommit många flyktingar till Sverige har det stora söktrycket kommit som en överraskning för Socialstyrelsen enligt SR.

Vänsterpartiet menar att det är viktigt att flyktingars sjukvårdskompetens tas tillvara, i synnerhet som det råder stor brist på vårdpersonal i Stockholms läns landsting. Det är olyckligt att långsamma byråkratiska system stoppar viktig vårdkompetens som Sverige mer än väl behöver. Socialstyrelsen bör snabba på arbetet och agera utifrån att dessa resurser är mycket värdefulla för oss. Vänsterpartiet är väl medvetet om de regler som gäller för att erhålla svensk läkarkompetens (vilka i och för sig kunde skyndas på), men vi vet också att andra landsting och regioner arbetar framgångsrikt för att just ta tillvara syriska flyktingars sjukvårdskompetens genom riktade åtgärder. Landstinget i Kalmar län planerar till exempel själva att erbjuda ”sjukvårdssvenska” för nyanlända med sjukvårdskompetens. Ett mycket bra initiativ.

Vi i Vänsterpartiet har därför ställt några frågor till landstingets personalutskott där vi vill ha svar på följande:

  1. Finns det några planer inom SLL på att ta tillvara flyktingars sjukvårdskompetens?
  2. Gör SLL några riktade insatser idag för att marknadsföra sig som arbetsgivare bland flyktingar med sjukvårdskompetens

 

Håkan Jörnehed (V), landstingsråd