Gå direkt till innehållet

Tillgängliggör rätten till abort för utländska kvinnor

På dagens fullmäktige i landstinget har vi debatterat besparingar och ekonomisk kris för akutsjukhusen, cancervård och karantän på politiker som vill gå rakt ut från sina förtroendeposter till att bli lobbyister. När det gäller det sistnämnda finns lagstiftning mot detta i samtliga grannländer, i Storbritannien och i USA. I Kanada måste det gå fem år mellan en förtroendepost och ett uppdrag för privata intressen och näringslivet.

Nu ska snart våra motioner om strategier för ökad kunskap om endometrios och införandet av rullande röntgen behandlas. (När det gäller endometrios intervjuar ETC idag bland annat Vänsterpartiets Pia Ortiz Venegas om kunskapsbristerna som orsakar onödigt lidande.)

Dessutom motionerar vi om att rätten till abort för utländska kvinnor tillgängliggörs på ett bättre sätt än hittills. Tack vare ett tillägg i den svenska abortlagen 2008 får utländska kvinnor göra abort i Sverige utan särskilt tillstånd, denna rättighet och möjlighet är viktig för kvinnor från länder i Europa med restriktiva abortlagar, men också för kvinnor som kommer till Sverige för t ex studier, bärplockning eller fallit offer för trafficking. Det rör sig alltså även om kvinnor som av olika anledningar är i Sverige, blir gravida och vill ha en abort.

Det är alltså flera år sedan lagstiftningen infördes men fortfarande är det svårt att hitta information om detta både på svenska och på andra språk. Vi har därför föreslagit att information om abortmöjligheter i Stockholms läns landsting tillgängliggörs som ska vara lätt att hitta och finnas tillgänglig på flera språk. Något som vi glädjande nog fick igenom i fullmäktige.

Frågan är i stunden viktig. Just nu ser vi hur abortfientliga krafter runt om i världen stärker och flyttar fram sina positioner och når framgångar. Exempel på detta är att samvetsklausuler poppar upp på dagordningen, RFSU:s abortfestival som uppmärksammade 40 år av aborträtt attackerades med rökbomb av tre maskerade män och i Europa är abort förbjudet på Irland, Malta och i Polen. Andra europeiska länder har infört abortrestriktioner och fler försök till inskränkningar av kvinnors rätt till sin kropp, hälsa och liv är på väg. Runt om i världen riskerar kvinnor dagligen sina liv i osäkra aborter. Cirka 47 000 kvinnor dör årligen i komplikationer efter osäkra aborter.

Kvinnors rätt till abort är en rättighetsfråga men också en hälsofråga då kvinnor gör abort oavsett hur lagarna ser ut. Valet står mellan säkra och lagliga aborter eller osäkra och illegala. Världen är i stort behov av länder som står upp för sexuell och reproduktiv hälsa. Sverige och Stockholms läns landsting måste stå upp för kvinnors rättigheter. Därför måste kvinnor som inte får göra abort i sitt hemland, eller som av olika anledningar befinner sig i Sverige, få tillgång till den vården här.

Håkan Jörnehed (V), landstingsråd i Stockholms läns landsting.