Gå direkt till innehållet

Trafikförvaltningen i landstinget vill införa nolltolerans mot tiggeri

Trafikförvaltningen inledde under hösten 2014 ett samarbete med Jernhusen och Trafikverket för att ta fram en gemensam handlingsplan, gemensamma rutiner och regler för ökad trygghet i Stockholms resenärsmiljöer. Trafikförvaltningen skriver att en anledning till detta var ”ett växande antal tiggare i stationsmiljöerna vilket väckt frågor om ordning och säkerhet.”

I veckan kom så resultatet av översynen: ”Nolltolerans mot otrygghet.” Något som väl alla kan skriva under på (utom de som anser att det gått inflation i det polisiära begreppet nolltolerans)? Ingen vill vara otrygg när en reser, men frågan är väl snarare hur vi definierar begreppet otrygghet?

Trafikförvaltningen och deras partners har gått in i samarbetet med en förutfattad mening att det är tiggarna som gör oss otrygga. Och även om Trafikförvaltningen faktiskt skriver det rakt ut, att översynen görs på grund av tiggarna, så sanktioneras sedan åtgärdsförslagen i förtäckta ordalag och man hänvisar till ”ordningslagen och säkerhetslagen”, ”allmänna ordningsstadgor” och att man ser över ”internationella erfarenheter hur andra länder hanterar samma frågor”.

Regeringen har precis tillsatt en nationell samordnare för att ta ett bättre grepp om frågan. Igår pratade ansvarig minister Åsa Regnér på SKL:s konferens om utsatta EU-medborgare. Hon sa då att regeringen inte tänker förändra den fria rörligheten. ”Vi tänker inte förbjuda tiggeri, det vore som att försöka förbjuda fattigdom.”

Det vore inte bara önskvärt utan rent humanitärt om också Trafikförvaltningen kunde sluta stirra sig blinda på tiggaren och lyfta diskussionen till en annan nivå. Hur kan vi ens i vår blekaste enfald tro att ett tiggeriförbud ökar säkerheten i resenärsmiljöerna? Hur många pendlare har blivit slagna av en tiggare? Har en tiggare spottat dig i ansiktet någon gång när du gått förbi? Jag vill se en handlingsplan från sagda förvaltning som grundar sig i andra utgångspunkter. Hur kan till exempel kvinnor resa tryggare? Hur kan vi få bukt med de många huliganer som omöjliggör resande på t-banan för andra de dagar det är matchderbyn i stan? Hur kan vi få alkoholfria resenärsmiljöer? Slippa nedkissade hissar och prång? Att tiggarna lever våldsutsatta och är otrygga tror jag inte har undgått någon som tagit del av den senaste tidens utveckling. Jag efterlyser bättre analys i perspektiven!

Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare i Stockholms läns landsting