Gå direkt till innehållet

Trängselavgifterna ska reglera trafiken

På förra veckans sammanträde med trafiknämnden i Stockholms läns landsting (SLL) fick vi ta del av ett informationsärende om höjd och utökad trängselskatt i Stockholm. Vänsterpartiet i SLL är för trängselskatt, men vi vill att den görs om till en regional avgift och inte som nu går omvägen via stadens kassa.

Vi vill kunna använda intäkterna, men de är inte vårt huvudsyfte med trängselavgifter. Trängselavgifter är nämligen ett förträffligt styrmedel för att minska trängseln och styra trafiken så att den flyter och det inte blir köer. Vid köer ökar onödiga utsläpp, människor kommer för sent till jobbet och middagen samt utsätts för hög stress. Genom att aktivt använda trängselavgifterna och höja och sänka dem vid behov kan stockholmstrafiken gå från att vara internationellt känd som kaosartad till strukturerad och fungerande.

Trängselavgifternas syfte är att reglera trafiken. Intäkterna är en bonus som ska gå till utbyggnad av kollektivtrafiken – inte till vägar – eftersom avgifterna ska minska trafiken och med det behovet av nya eller breddade filer och vägar. Intäkterna är också ett fördelningspolitiskt intressant verktyg om de används till att bygga ut kollektivtrafiken eftersom generellt rikare bilister betalar för generellt fattigare kollektivtrafikresenärer.

Vi ser det som ett misslyckande att om man redan vid införandet av trängselskatt på Essingeleden bedömer att det inte är rimligt att införa ett kollektivtrafik-körfält på Essingeleden eftersom trafikminskningen bara blir ca 1% 5 (som framgår i ärendet) – då har inte trängselskatten använts som det trafikregleringsverktyg det är – att minska trafiken.

Vi i Vänsterpartiet hävdar återigen att det måste ske en omfördelning av utrymmet på Stockholms vägar, mer plats för kollektivtrafiken och mindre för enskilda bilar. Det går inte att bygga bort bilköer med nya vägar, de korkar igen samma dag de öppnar, som för både Södra länken och Norra länken. De är också avgiftfria.

Anna Sehlin, ledamot i landstingsfullmäktige, region- och tillväxtnämnden samt trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Mobil: 070-494 49 29