Gå direkt till innehållet

Utveckla staden – minska bilismen

Rikard Warlenius (V) skriver i Dagens ETC om behovet av att jobba för en samhällsutveckling som gynnar gående, cyklister och kollektivtrafik framför bilen. Ett sätt att göra det är Stockholms beslut att minska antalet byggda parkeringsplatser per nybyggd bostad.

”Den massiva nybyggnationen ställer stora krav. Menar vi allvar med att bygga hållbara, täta och attraktiva städer måste vi prioritera cykel, gång- och kollektivtrafik framför bilen. När städerna växer måste fler samsas om utrymmet. Det handlar om en rättvis tillgång till staden. När bilismen minskar uppstår nya stora ytor för människor.”

Läs hela artikeln i Dagens ETC.