Gå direkt till innehållet

Välfärdspolitik istället för fler konsulter

För några dagar sedan skrev folkpartisten Jan Jönsson en artikel i SvD som handlade om integrationen i våra förorter. Det är en lite rörig artikel men jag ska försöka bena ut de olika förslagen.

Huvudtesen i artikeln är att integrationen försvåras av att människor som får det bättre lämnar socialt utsatta områden. Men det är inget ytterstadsproblem – det är ett Stockholmsproblem, ett klassproblem. Det finns bara en lösning på det problemet och det är att driva en politik som minskar klassklyftorna.

Integrationen försvåras av de stora sociala skillnaderna i Stockholm. Inte bara integrationen som Folkpartiet tänker sig – den med språktest för medborgarskap – utan själva samhällets sammansättning, hur väl människor kan leva tillsammans som jämlikar. De reformer och skattesänkningar som gjorts under de senaste åtta åren, som folkpartiet har varit med och beslutat om, har lett till skenande klassillnader. Både i ökade ekonomiska skillnader men även i den samhällsservice människor får tillgång till. Det fria vårdvalet, privatiseringen av bostäderna, de vinstdrivande friskolorna. Allting har dragit isär Stockholm och rest murar mellan de olika stadsdelarna och mellan människor. Men det är inte något som ska lösas genom att FP gör några riktade satsningar mot ”socialt utsatta områden” utan genom en rättvis och solidarisk välfärdspolitik. Istället för fler konsulter och dialoger – bygg hyresrätter med rimliga priser. Istället för ännu fler ”brobyggare” – satsa på vård och skola. Det vore smakfullt av Folkpartiet att sluta skylla effekterna av sin egen politik på de som bor i ytterstaden.

Som demokratiborgarråd har jag också ansvar för ytterstaden. För i grund och botten är det förstås en demokratifråga att alla Stockholmare – oavsett var de bor – ska ha samma rätt till samhällsservice, samma möjlighet till inflytande och samma möjligheter till ett gott liv. Det betyder dock inte att hela Stockholm ska strömlinjeformas med city som förebild. Stockholms ytterstad har sin egen karaktär, sina egna förutsättningar och sina egna möjligheter.

I flera delar av ytterstaden finns en fantastisk trafikplanering (som dock på många ställen hotas av alliansens trafikpolitik, Förbifart Stockholm och avskaffade gångbroar) som gör att barnen kan springa själv mellan gårdarna. Det finns grönområden och kvarterslokaler som skapar träffpunkter och samhörighet. Skateparker och fria teatrar, fortfarande relativt många tillgängliga bostäder och variation på butiker och caféer. Det finns sociala rörelser och entusiasm som behöver resurser och lokaler.

Det är därför många människor vill bo där och är också den sortens levande stad vi vill skapa. Där behövs det en debatt om ytterstadens framtid. Ett par frågor som Jönsson driver i artikeln kräver en sakupplysning och en fråga är var Jönsson befann sig när vi röstade om dessa frågor i fullmäktige

Det handlar om centrumanläggningarna i ytterstaden.

”Ett illa fungerande centrum i en i övrigt fin stadsdel fläckar hela området och skrämmer bort folk”, skriver Jönsson och föreslår att kommunen “ålägger skötsel” eller tar över centrumanläggningar. Det är ju ett jättebra förslag, som Vänsterpartiet drivit sedan Jönssons partikamrater sålde kommunala Centrumkompaniet till Boultbee med katastrofala resultat 2007.

Det handlar om hyresgästerna

Hyresvärdarna utnyttjar de utsatta hyresgästernas situation, och bland de hyresvärdarna som eftersätter underhållet återfinns några av Sveriges rikaste privata hyresvärdar, fortsätter Jönsson. Igen föreslår han att kommunen ska kunna ta över bostäderna. Och återigen är det svårt att inte hålla med, men varför har då Jönssons partikamrater sålt ut så stor del av det allmännyttiga beståndet? Varför har de på punkt efter punkt minskat kommunens möjligheter att göra något?

Om enskilda folkpartister nu vill börja driva vänsterpolitik i vissa frågor så är det väl jättebra, men de får börja med att ta kampen i sitt eget parti och övertyga sina Allianskamrater om att det behövs en helt annan politik i Stockholm.