Gå direkt till innehållet

Välkommet att regeringen vågar satsa på hyresrätten

Äntligen börjar bostadspolitiken förändras, något vi i Stockholm har efterfrågat länge. Nu kommer besked från regeringen om att ROT-avdraget ska trappas ner och pengarna istället användas till stimulans för byggande av hyreslägenheter. Det är en välkommen och nödvändig satsning.

Bostadsbristen har bitit sig fast i Stockholm och det som har byggts i staden de senaste åren har i hög utsträckning varit bostadsrätter eller hyresrätter med mycket höga hyror. Ombildningar från hyresrätt och bostadsrätt har gjort att tillgången på hyreslägenheter kraftigt understiger behoven. Många står i Stockholms bostadskö för att få sitt första egna hem och de köar länge. Därför är det välkommet att regeringen nu går ut med en riktad satsning för nybyggnation av hyreslägenheter. Det är särskilt glädjande att investeringsstödet har en profil med fokus på hyreslägenheter med rimliga hyror. Det är precis vad Stockholm behöver.

Vänsterpartiet har länge kämpat för en ny inriktning på bostadspolitiken där vi inte bara bygger mycket utan också funderar på för vem vi bygger. Folk med vanliga inkomster måste ha råd att bo i de nya lägenheter som byggs. För att bygga en stad för alla krävs ett aktivt arbete för att pressa hyrorna i nyproduktion. Vi kan göra det i allmännyttan men med regeringens särskilda stöd kan det bli attraktivt för fler att bygga hyresrätter med lägre hyror.

Att ROT-avdraget trappas ner och att investeringsstöd för hyreslägenheter införs är också ett viktigt steg i att jämna ut spelplanen mellan upplåtelseformer där bostadsrätten länge har gynnats på hyresrättens bekostnad. Det här är en av de bostadspolitiska reformer som jag föreslog på DN Debatt i en replik till bostadsministern Mehmet Kaplan härom veckan. Det är mycket positivt att en av fyra punkter nu genomförs. Jag hoppas på fler goda bostadspolitiska reformer från regeringen framöver.