Gå direkt till innehållet

Välkomna förändringar av nya Slussen

Vänsterpartiet sade nej till Alliansens förslag om nya Slussen. Tillsammans med övriga partier i den rödgrönrosa majoriteten har vi nu gjort ett stort antal förändringar i den ursprungliga planen. Minskad biltrafik, ökad prioritering av gång, cykel- och kollektivtrafik, färre kommersiella lokaler och bättre bevarade siktlinjer är några av förbättringarna som Vänsterpartiet nu har fått igenom och som fanns med i våra tidigare reservationer mot Alliansens förslag. Det nya förslaget är fortfarande inte hundra procent som vi vill ha det men det är betydligt bättre. Och vi vill vara med och påverka så att det blir ännu bättre. Vårt löfte inför valet 2014 var att tillsätta en expertgrupp för att granska projektet och göra förändringar i planen. Det har vi gjort och vi har också tagit till oss expertgruppens synpunkter.

Vi vill också vara tydliga mot stockholmarna om vad nya Slussen kostar. Därför utökas nu projektbudgeten till 12, 1 miljarder kronor – en mer realistisk uppskattning. Av Slussen-projektets olika delar är de flesta upphandlade till en fast kostnad. Men några delar, där risker och kostnader är svåra att beräkna, går på löpande räkning. Det betyder inte att priset kan bli hur högt som helst utan avtalen är uppbyggda så att allt görs i dialog med Stockholms stad och med regelbundna kontrollstationer så att inte kostnaderna kan stiga på ett omotiverat sätt. Ett bonussystem är kopplat till avtalet som ger bättre vinst till företaget om kostnaderna hålls låga. Vid en upphandling till fast pris – där riskerna för felräkningar är stora – måste företaget sätta ett pris i överkant för att våga ta riskerna i projektet. Det blir dyrare för staden än en löpande räkning med tydliga krav och kontroller.

Med gällande detaljplan går det inte att bygga upp Slussen som den ser ut idag och det tycker vi heller inte är önskvärt. Den rödgrönrosa majoritetens nya förslag för Slussen innehåller många saker som vi i Vänsterpartiet har kämpat för. Och vi kommer fortsätta jobba för ännu fler förbättringar inom projektet.