Gå direkt till innehållet

Varför ska Nynäsborna få dyrare resor?

Via media når oss ännu en gång uppgifterna om Alliansens besparingsåtgärder. Denna gång gäller det kollektivtrafiken i Stockholm. Nu är det Nynäsborna som drabbas, skriver Dagens Nyheter. Vartannat tåg tas bort och även kortare tåg ska ge klirr i kassan. Men också andra trafikslag kommer att påverkas och en höjning av SL-kortet ska med största sannolikhet genomföras.

Det är alltså så att Alliansen i Stockholms läns landsting fattar beslut om storlek på nedskärningarna och skjuter sedan fegt över verkställandet till bödeln, det vill säga högsta tjänsteman i trafikförvaltningen. Vi som sitter i trafiknämnden får inget veta om åtgärderna. Inte heller de berörda – i detta fall Nynäsborna – har något att säga till om.

När vi samverkar med kommunerna om kollektivtrafiken får vi så gott som alltid kreativa lösningar som gör fler resenärer nöjda. När vi kör över medborgarna och de folkvalda så blir det proteststormar och missnöjet leder till att fler tar bilen. Alliansens lösningar tycks helt sakna miljökonsekvensanalyser och man drar undan mattan för tidigare miljardinvesteringar i hållbara kollektiva trafiklösningar. Dessutom väljer Alliansen att blunda för medborgarperspektivet. Förutom att förändringarna ställer till det i Nynäsbornas vardag blir det mycket dyrare för dem att resa eftersom bilen är alternativet. Vi betalar alla samma landstingsskatt så varför ska Nynäsborna betala mer för sina resor?

Vänsterpartiet överväger nu att föreslå att Spårväg City mellan NK och Djurgården dras in. Där om någonstans finns det alternativa busslinjer. Vi vill också lyfta vårt krav på enhetstaxa för hela länet som är ett jättebra incitament för att fler ställer bilen och istället reser kollektivt. Men vi kommer till skillnad från Alliansen att föra den diskussionen i demokratiska forum och inte via media.

Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare.

Mobil: 070 737 39 92