Gå direkt till innehållet

Värna alternativen i förlossningsvården!

Idag, måndag den 19 oktober, tillkännager Södersjukhusets ledning att en omorganisering av deras förlossningsvård ska genomföras. I klartext betyder det att SöS förlossningsenhet, Södra BB, kommer att läggas ner.

Enligt SöS ledning är omorganisationen nödvändig dels på grund av lokalproblematik: ombyggnader på sjukhusområdet, behov av familjerum på neonatalavdelningen; dels på det höga antalet hänvisningar.

Men i en politisk styrd organisation som Stockholms läns landsting ligger ansvaret för nedläggningen ytterst på den styrande högerminoriteten.

– Alliansen, som så varmt talar om valmöjligheter och valfrihet i vården, ser nu passivt på när en unik förlossningsenhet försvinner. Att antalet hänvisningar i länet ökat beror dessutom på att alliansen i snart nio år misskött förlossningsvården, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Vänsterpartiet vill snarare att det ska finnas fler enheter som Södra BB i Stockholms län. Att exempelvis Huddinge sjukhus får en sådan förlossningsenhet är något V föreslog för flera år sedan. Det är viktigt att det finns alternativ i förlossningsvården i Stockholm.

– Nu ser vi hur Alliansen stänger ner ytterligare en fungerande offentlig vårdinrättning. Jag slås av att det ännu en gång är vård riktad till kvinnor som drabbas. Man skulle aldrig lägga ner någon annan sorts sjukvårdsverksamhet av byggnadstekniska skäl eller lokalproblematik. Byggnadstekniska utmaningar ska aldrig få gå ut över kvalitén på vården i landstinget, säger Håkan Jörnehed.

Södra BB är den enda verksamheten i sitt slag i den svenska förlossningsvården: En lågriskenhet där kvinnor med normal graviditet får mödravård, förlossningsvård och eftervård i samma lokaler.