Gå direkt till innehållet

Vi fortsätter att minska segregationen i kulturlivet

Under den borgerliga tiden i Stockholm ökade segregationen, inte bara beträffande bostäder, skolor och arbeten utan också i stadens kulturliv. De växande geografiska, sociala och ekonomiska skillnaderna blev effektiva hinder för att alla stockholmare skulle kunna delta i kulturlivet på lika villkor.

Vi i den nya majoriteten har börjat bryta denna utveckling: vi har sänkt avgifterna i kulturskolan från 700-900 kr till 300 kr och utökat antalet platser, vi har infört fri entré på staden museer, vi har investerat i nya kulturhus och scener ibland annat Vällingby, Högdalen och Tensta. Vi arbetar för att det ska finnas samlingslokaler i alla delar av staden, vi ökar stödet till det fria kulturlivet och har avsatt resurser för kultursekreterare i alla stadsdelar.

En viktig verksamhet för att nå fler barn är El Sistema. Det är en musikverksamhet för barn som skapades i Venezuela och som år 2013 infördes som projekt i ett par stadsdelar i Stockholm, efter Malmö, Göteborg och flera andra städer.  Barn i åldern 5-7 träffas varje vecka och spelar olika instrument tillsammans. Grunden i El Sistema är att genom musik ”medverka till att utveckla och skapa en positiv social förändring i barns liv”. Deltagandet är avgiftsfritt och man samarbetar med bland andra Berwaldhallen, Sveriges Radios symfoniorkester och Kungliga Musikhögskolan.

Verksamheten har fått ett mycket positivt gensvar och en utvärdering har gjorts som visar att man i mycket hög grad har uppnått uppsatta mål. Många barn och deras föräldrar har fått möjlighet att utvecklas och växa genom musiken.

På tisdagens kulturnämnd beslutade vi i majoriteten att göra den här verksamheten permanent och utvidga den till flera delar av staden. Det som var ett tillfälligt projekt blir med vår politik en långsiktig verksamhet som blir en egen enhet under Kulturskolan. Vi beslutade också att El Sistema ska fortsätta vara avgiftsfri. Moderaterna reserverade sig dock mot beslutet och ansåg bland annat att verksamheten ska beläggas med en avgift på 200 kr per termin och person. Dessutom vill de att man ska redovisa varje barns detaljerade socioekonomiska bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund, för att vara säker på att man bara når vissa barn. Något som skulle innebära ökade byråkratiska hinder i ställer för att främja delaktigheten för flera barn.

Moderaterna fortsätter att vilja skapa en marknad av allt som är gratis och tillgängligt. Som tur är så är det inte de som bestämmer längre. Med ett rödgrönrosa styre blir kulturen tillgänglig för fler.

Ann Mari Engel och Juliana Gristelli, Vänsterpartiets representanter i Stockholms kulturnämnd