Gå direkt till innehållet

Vi kommer aldrig acceptera att barn får vänta ännu längre på vård

Under en och samma vecka kommer avslöjande på avslöjande om hur problematisk landstingets ekonomi är och framförallt hur kostnaderna skenar på Karolinska sjukhuset (KS). Den uppkomna situationen är minst sagt problematisk och oroande. Självklart måste alla vårdverksamheter följa den budget de tilldelats, men frågan är ju om den tilldelade budgeten är rätt avvägd? Svarar den rent realistiskt upp mot det vårduppdrag som politiker inte minst i valrörelsen lovade?

Självklart är det ett problem att KS under förra året anställde 300 fler läkare men inte tog emot en enda mer patient än året föregående. Jag tror absolut att KS måste arbeta med sina flöden, samarbeten, hur de använder resurser och kunskap på bästa sätt och i detta arbete måste det finnas stor lyhördhet från alla inblandade. Man måste involvera all personal, allt från receptionisten i kassan, undersköterskan med sin omvårdnadskompetens, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, professorer.

Men den fråga som i dagarna uppkommit är hur det är möjligt att man låter ett universitetssjukhus dra över sin budget månad efter månad utan att någon reagerar? Är svaret på frågan att det inte redovisades för att det kunde störa alliansens valrörelse negativt? Som ett brev på posten avslöjas det nämligen lägligt nog i november att KS går med minst en halv miljard i underskott. Då slår bromsarna till och stora besparingar ska genomföras under kort tid. Detta i sin tur resulterar till exempel i att verksamhetschefen på akutmottagningen slutar då han inte kan garantera patientsäkerheten utifrån en sådan stor besparing (20 miljoner). Och under den senaste tiden slår personal inom cancervården larm, både läkare och kontaktsjuksköterskor.

I går, 27/1, uttalade sig verksamhetschefen för Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han sa att det stålbad som nu ska ske kommer att gå ut över patienterna. Barn kommer få vänta längre. Vi i Vänsterpartiet följer denna utveckling mycket noggrant. Men en sak vill vi vara väldigt tydliga med: Vi kommer aldrig att acceptera att cancerpatienter eller sjuka barn får längre väntetider och sämre vård.

Vi måste även göra klart att de som är ansvariga för dessa besparingar är Alliansen som nu styrt sjukvården i Stockholms län i över 8 år. De har ägnat sin kraft och energi åt att införa vårdval och privatiseringar samt att konkurrensutsätta vården. De har inte löst vårdens utmaningar.

Verkligheten och de stora besparingar som nu görs inom vården och på KS talar sitt tydliga språk.