Gå direkt till innehållet

Almedalsdebatt om jämlik HPV-vaccination

I dag deltar Håkan Jörnehed i ett seminarium om införandet av jämlik HPV-vaccination. I dagsläget erbjuds vaccinet bara flickor, trots att det kan förebygga cancerformer som drabbar pojkar och män. Seminariet hålls i Läkartidingens tält i Almedalen.

HPV står för humant papillomvirus, och kan i vissa fall orsaka cancer. Sedan 10 år tillbaka blir alla flickor på mellanstadiet erbjudna HPV-vaccination för att skydda mot livmoderhalscancer och kondylom. Ny forskning visar att vaccinet förebygger former av HPV-relaterad cancer som kan drabba pojkar och män, och MSM-gruppen (män som har sex med män).

Röster höjs nu i Sverige för att inkludera pojkar i den allmänna vaccinationen mot HPV. En av dessa röster tillhör Vänsterpartiet, som vill att Stockholms läns landsting ska arbeta för HPV-vaccination för pojkar och män. Det nuvarande läget bidrar till ojämlikhet i förutsättningar för hälsa och sjukvård. Länder som exempelvis Österrike, Schweiz, USA, Canada, Australien och nu senast Norge rekommenderar att pojkar ska vaccineras mot HPV.

I Sverige måste vi fråga oss om det är det rimligt att flickor och kvinnor ska ta hela ansvaret för sexuell hälsa? Är det rättvist att inte pojkar och män får samma möjlighet att skydda sig mot cancer? När är det dags för Sverige att införa jämlik HPV-vaccination?

Vänsterpartiet menar att i Stockholms läns landsting finns både kompetensen och behovet. I Stockholm finns Södersjukhusets specialistmottagning Venhälsan, och MSM-gruppen är större här än i övriga landet. I huvudstaden och runt Mälardalen bor ungefär 70 procent av landets hivbärare.