Gå direkt till innehållet

Bra att Bromma läggs ner med flygresorna måste också minska

Idag presenterade Anders Sundström resultatet av utredningen om framtiden för flygtrafiken i Stockholmsregionen och för Bromma flygplats. Utredningens förslag går ut på att bygga ut Arlanda med en fjärde landningsbana och därmed flytta flygtrafiken som idag går från Bromma till Arlanda för att lägga ner Bromma flygplats när avtalet för flygplatsen går ut år 2038.

Det är välkommet att utredningen fastslår att Bromma flygplats inte har någon framtid. Att i bostadsbristens Stockholm behålla en citynära flygplats som inte bara hindrar bostadsbyggande på marken där flygplatsen ligger utan också i stora områden runtomkring på grund av buller och lågt flygande plan är oansvarigt. Bostadsbyggandet måste komma före affärsresenärerna. Som utredaren Anders Sundström också betonar behöver regeringen nu ge besked om en nedläggning så snart som möjligt för att staden ska kunna planera för bostadsbyggande.

Däremot är det problematiskt att Bromma-utredningen utgår ifrån en kraftig ökning av flygresorna. Utgångspunkten bör vara att vi ska göra det som krävs för att nå våra klimatmål. Om det globala klimatavtalet från Paris ska få någon effekt måste vi ta vårt ansvar. Myndigheten Trafikanalys påpekar i rapporten att prognoserna för flygtrafiken inte utgår från de klimatpolitiska målen, det måste de självklart göra.

Det är självklart skillnad på vad som är möjligt på kort respektive lång sikt men att planera utifrån en fördubbling av flygtrafiken i framtiden är inte hållbart för klimatet. Om nedläggningen av Bromma ska dröja ända till 2038 bör den tiden läggas på att styra om trafiken från flyg till andra trafikslag, inte att flytta all trafik till Arlanda.

Rikard Warlenius (V), miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad
Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd