Gå direkt till innehållet

Gammal medicin mot framtida utmaningar i länet

I dag presenterar de borgerliga allianspartierna i Stockholms läns landsting sin gemensamma budget.

 

Kommentar från Vänsterpartiet gällande borgarnas budget

─ Sammanfattningsvis, borgarnas budget är som den presenteras på deras budgetframsida. Bilder på spår, byggnader och berg men inga människor eller patienter så långt ögat kan nå. Detta perspektiv genomsyrar hela deras budget, säger Håkan Jörnehed (V) Landstingsråd.

Vänsterpartiet kan konstatera att borgarna fortfarande inte är intresserade av att åtgärda de stora skillnader i hälsa och livslängd som präglar vårt län. Vården ska finnas där behoven är som störst. I dagsläget är det tvärtom, och borgarnas nya budget gör inget för att minska länets hälsoklyftor.

Håkan Jörnehed menar att mer behöver göras.

─ Det är anmärkningsvärt att trots att kostnaden för vårdvalen skenar är det inget som borgarna vill åtgärda. Tvärtom talar de för fler vårdval och fler privata aktörer. Nu vill man införa vårdval även för geriatrik, IVF (provrörsbefruktning) samt urologi. Vi anser att man stirrar sig blind på ideologi, blundar för kostnaderna och kallar inte det att ta ansvar. Skattebetalarnas pengar kan användas mycket effektivare än så, säger Håkan Jörnehed (V) Landstingsråd.

Vänsterpartiet saknar också konkreta åtgärder för att öppna de 400 stängda vårdplatserna som finns i vården idag. Det saknas även konkreta satsningar på vårdpersonal, inte minst gällande sjuksköterskor och undersköterskor, för att stävja personalflykten, ta tag i arbetsmiljöproblem och utöka kompetensförsörjningen.

Borgarnas budget rymmer inte heller någon satsning på plattformsväggar i tunnelbanan, mer servicepersonal i kollektivtrafiken eller andra åtgärder för att göra Stockholms buss och tunnelbana tryggare för resenärerna.

─ Vi motsätter oss höjningen av SL-kortet, och särskilt höjningen på 60 kronor för ungdomar och pensionärer. Det är borgerlig politik att öka kostnaderna mest för dem som har minst, säger Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare (V) i Stockholms läns landsting.

Det finns ljusglimtar såsom att borgarna avsätter resurser för att minska antalet förlossningsskador och att man uppmärksammar det förebyggande hälsoarbetet som tidigare varit osynligt. Även bra att utöka elbussförsöket, öka cyklandet och vill göra om trängselskatten till en regional avgift.

Vänsterpartiet välkomnar återinförandet av enhetstaxan – ­hela länet på en biljett i SL-trafiken, något som vi genomförde när vi hade majoritet.

─ Vi är emot de fastighetsförsäljningar borgarna tar till för att klara sin finansiering. Vi kommer i vårt budgetalternativ skippa de kostsamma vårdvalen och låta skattepengarna gå direkt dit de ska – till mer personal och bättre välfärd för alla, säger Håkan Jörnehed (V) Landstingsråd.

 

För mer information:

Håkan Jörnehed (V) Landstingsråd

070-737 41 20

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare (V) i Stockholms läns landsting

070-737 39 92