Gå direkt till innehållet

Hela länet på en biljett

Oavsett var i länet man bor och jobbar ska priset på kollektivtrafikresor vara detsamma. Vänsterpartiet införde enhetstaxa – hela länet på en biljett – när vi satt i majoritet 2002-2006, och vi vill införa det igen.

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting bedriver under 2015 och 2016 en utredning om taxesystem, priser och biljett- och betalsystem för länets kollektivtrafik. Utredningen har en djup politisk förankring – en parlamentarisk styrgrupp bestående av landstingspolitiker följer den löpande. En representant från Vänsterpartiet sitter med i styrgruppen.

Utredningen har det uttalade målet att resenärerna ska uppleva kollektivtrafiken som enkel, säker och användarvänlig, för att fler ska välja att resa kollektivt.

Det är just med de ledorden som Vänsterpartiet förespråkar enhetstaxa, och vill avskaffa det komplicerade och orättvisa zonsystemet som vi har idag.

Vänsterpartiet såg orättvisan i zonsystemet långt innan denna utredning tog fart. Det ställer särskilt till det för resenärer som reser med reskassa och måste hålla reda på zongränser och standardresor.

Vi är mycket glada för det gedigna underlaget som hittills presenterats i styrgruppen. Ett beslut om inriktning (enhetstaxa eller inte enhetstaxa) tas under våren 2016 och därefter bestäms exakta priser.

 

 

Anna Sehlin, ledamot i Stockholms landstingsfullmäktige och Tillväxt- och regionplanenämnden och ersättare i Trafiknämnden