Gå direkt till innehållet

Hög tid att bygga för fler än kärnfamiljen

Vi politiker måste ta ansvar för att hitta nya hållbara lösningar på rådande bostadssituation. Vi behöver ett pärlband av progressiva lösningar för en offensiv bostadspolitik och vi behöver börja bygga för fler än bara kärnfamiljen.

I en undersökning gjord av Fastighetsägarna uppgav 47 procent av stockholmare i åldern 18–35 år att de vill bo med vänner eller andra idag eller i framtiden. Samtidigt är det idag bara tre procent av samma grupp som faktiskt bor tillsammans med andra. Vi ser alltså att efterfrågan att bo tillsammans eller i nya gemenskaper finns.

I Stockholm ska vi bygga 40 000 bostäder till 2020 och 140 000 till 2030. Det är högt satta mål och vi arbetar hårt för att nå dem – och när vi bygger mycket ska vi samtidigt tänka på hur vi bygger. Vi måste se bortom våra invanda förställningar om hur människor vill bo, för faktum är att människor vill bo på olika vis.

Därför ser vi vikten av att våga utmana våra egna och bostadsmarknadens normer kring bostadsbyggandet. Vi måste bygga för andra än bara kärnfamiljen och möta det växande intresset av kollektiv och olika former av gemenskapsboende. I Stockholm bygger vi just nu ett nytt kollektiv och vi hoppas kunna bygga fler kollektivboenden i framtiden.

I Stockholm införde vi också kompiskontrakt för unga mellan 18 och 25 år och för äldre över 65 år för att fler ska kunna bo tillsammans på lika villkor, utan att för den skull behöva ha en samborelation. Syftet var att öppna upp bostadsmarknaden för fler men också att utmana de normer som råder om vilka som kan bo ihop.

Tillsammans bygger vi för alla, nya som gamla stockholmare, och för fler än bara kärnfamiljen.

Ann-Margarethe Livh, (V), bostadsborgarråd