Gå direkt till innehållet

Kommentar till SvDs neurolarm

Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på Svenska Dagbladets uppgifter om de extrema väntetiderna och de stängda vårdplatserna på Karolinska sjukhusets neurokirurgiska avdelning. Vi har sett till att få en dragning av läget på hälso- och sjukvårdsnämnden i dag tisdag den 21 juni.

På neurokirurgen ligger några av de absolut sköraste och mest utsatta patienterna, människor med hjärntumörer och brutna nackar. Det är förfärligt att de inte får den vård de behöver.

Det här är naturligtvis inte första gången som medierna berättar om missförhållanden på Karolinska eller inom vården i Stockholm. Som artikeln också nämner är personalbrist den viktigaste orsaken till de stängda sjukplatserna och köerna. Stukad vårdpotential till följd av personalbrist är inte heller någon nyhet, tyvärr. Eftersom det rör sig om bristande personalpolitik i en politiskt styrd organisation som ett sjukhus faktiskt är, bär det borgerliga minoritetsstyret ansvaret. Sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) går ut och kallar situationen väldigt allvarlig. Helt rätt, nu gäller det att agera.