Gå direkt till innehållet

Lyckad romsk hearing i Stadshuset

Ikväll tisdagen den 13 september hölls en hearing om romsk inkludering i Stockholm i Rådsalen i Stadshuset. Representanter från ett antal romska föreningar deltog.

Stockholms stad har blivit utsedd av regeringen till utvecklingskommun för romsk inkludering. Staden bjöd därför in romer i Stockholm till en dialog med stadens politiker. Hearingen gav ett tillfälle för Stockholms romer att berätta för stadens politiker vad stadens förvaltningar bör förbättra i sitt arbete med romsk inkludering i Stockholms stad. Frågor som diskuterades var bland annat skola, språk, kultur, arbete och inflytandefrågor.

Deltog i hearingen gjorde bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V), skolborgarrådet Olle Burell (S), arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S), socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) och Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande i Stockholms stads Råd för mänskliga rättigheter.

–    Vi ska förbättra arbetet med att stärka romernas rättigheter och i det arbetet måste de romska företrädarna och organisationerna vara delaktiga för att vi ska lyckas, sa Ann-Margarethe Livh, (V), bostads- och demokratiborgarråd.