Gå direkt till innehållet

Nominera till uppdrag i miljö- och hälsoskyddsnämnden och fastighetsnämnden

Är du intresserad av miljö- och hälsoskyddsfrågor eller fastighetsfrågor? Nu söker Stockholmsvänstern kandidater till två nya uppdrag: en ersättare till miljö- och hälsoskyddsnämnden och en ersättare till fastighetsnämnden. Som ersättare förväntas du arbeta tillsammans med den ordinarie ledamoten och aktivt delta i Stockholmsvänsterns och nämndens möten. Läs mer om vad respektive uppdrag innebär nedan.

Alla medlemmar i Vänsterpartiet i Stockholms stad har rätt att nominera och föreslå sig själv eller andra medlemmar till uppdragen. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

Namn
Adress
Telefon (även mobil)
E-postadress
Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 22 november 2016 kl. 12. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se


Ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bland annat för övervakning av luftkvalitet och miljö, bullerbekämpning, tillsyn enligt olika miljölagstiftningar och planering av miljöskydd och naturvård. Den som vill sitta i nämnden ska ha intresse för de frågor som nämnden ansvarar för samt vara beredd att delta i Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ibland i enstaka fall även på helger. Uppdraget kräver att personen har tid att läsa handlingar och underlag inför nämndens sammanträden och har tid för möten med den som är ledamot och för nämndens studiebesök. Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Ersättare i fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltning av många av stadens lokaler som förvaltningsbyggnader och kulturfastigheter, saluhallar, idrottsanläggningar och vissa kommersiella fastigheter. Fastighetsnämnden ska planera en effektiv användning av stadens lokaler med utgångspunkt från invånarnas intressen och behov. Den som vill sitta i nämnden ska ha intresse för de frågor som nämnden ansvarar för samt vara beredd att delta i Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ibland i enstaka fall även på helger. Uppdraget kräver att personen har tid att läsa handlingar och underlag inför nämndens sammanträden och har tid för möten med den som är ledamot och för nämndens studiebesök. Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

För frågor om uppdragen kontakta Stockholmsvänsterns gruppledare Sebastian Wiklund, sebastian.wiklund@stockholm.se, 076-12 29 120.