Gå direkt till innehållet

Nominera till uppdrag i rådet för funktionshinderfrågor, Stockholm parkering och Stockholm konst

Stadshuset fasad

Är du intresserad av funktionshinderfrågor, parkeringsfrågor eller offentlig konst? Nu söker Stockholmsvänstern kandidater till tre nya uppdrag: en ordinarie ledamot i rådet för funktionshinderfrågor, ordinarie ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB och en ersättare till Stockholms konstråd. Läs mer om vad respektive uppdrag innebär nedan.

Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

Namn och titel
Adress
Telefon (även mobil)
E-postadress
Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 13 september 2016 kl. 12. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se

 

Ordinarie ledamot till rådet för funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor är rådgivande organ i frågor som har funktionshinderaspekter för stockholmare med funktionsvariation i alla åldrar. Rådet tar bland annat initiativ till förbättringar för personer med funktionsvariation i alla åldrar, har en stödjande funktion för stadens nämnd- och bolagsanknutna råd och yttrar sig över förslag till styrdokument som berör personer med funktionsvariation.

Rådet utses av kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter som är förtroendevalda och åtta ledamöter samt fyra ersättare som företräder handikapporganisationerna. Vänsterpartiet har en ledamot i rådet, och den platsen är nu vakant. Rådet sammanträder minst sex gånger årligen.

Grundkrav för nominering är att bo i Stockholm stad och vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är nödvändigt. Parlamentarisk erfarenhet är värdefullt. För frågor om uppdraget kontakta Sebastian Wiklund. 0761229120 sebastian.wiklund@stockholm.se

Ordinarie ledamot i Stockholms Stads Parkerings AB
Vi har en ordinarie plats i styrelsen för Stockholms stads parkerings AB som är vakant och vi ska förrätta ett nytt val. Styrelsen har möten ca tre gånger per termin, alltid på morgonen på Stockholm Parkerings kontor vid Globen. Mötena håller på 1-2 timmar. Arbetet handlar mest om att tillvarata bolagets intressen vilket gör att det är väldigt få konflikter med de andra partierna och väldigt trevlig stämning. Självklart finns ett V-perspektiv att bevaka när det gäller till exempel miljöfrågor (cykelparkering, antal parkeringsplatser, infartsparkeringar m.m.) och funkisperspektiv. Det är många frågor som hänger samman med vad som sker i trafiknämnden så det är en fördel om det finns samarbete med den person som sitter där. Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. För frågor om uppdraget kontakta Sebastian Wiklund på 0761229120, sebastian.wiklund@stockholm.se.

Ersättare till Stockholms konstråd
När Stockholms stad bygger nytt eller bygger om går en procent av kostnaderna till konstnärlig gestaltning av den offentliga miljön. Det kan röra sig om konst inom- eller utomhus, ibland både och. När det gäller konstprojekt på minst 400 000 kronor fattar Stockholms konstråd beslut om konsten.

Konstrådet är politiskt sammansatt. En politiker från varje block finns med även i beredningen av konstprojekten. Då samarbetar man tillsammans med arkitekter, beställare, konstnärer, projektledare och projektsamordnare från Stockholm konst. Det blir många intressanta diskussioner i både rådet och i projektgrupperna då olika intressen och perspektiv ska vägas och fogas samman.

Nu behöver Stockholms konstråd en ny ersättare från V. Ersättaren förväntas delta i såväl projektgrupper som konstrådets sammanträden och möten med den kommunala V-gruppen. Ersättaren bör självklart ha intresse och engagemang för konst i offentliga miljöer. En viss diplomatisk förmåga kan även vara på sin plats. Det här är framför allt ett riktigt roligt politiskt uppdrag! För frågor om uppdraget hör gärna av dig till Vs ledamot i Stockholms konstråd: Karl-Johan Rahm, rahm.karljohan@gmail.com, 0763 – 52 93 23.