Gå direkt till innehållet

Oacceptabel behandling av Tenstas befolkning

I dagarna har det rapporterats i media om en så kallad ”knarkskrämma” som finns i anslutning till ett parkeringsgarage i Tensta. ”Knarkskrämman” avger ett ljust pipande ljud i syfte att avskräcka från droghandel i området men ljudet hörs även av andra som passerar eller bor i närheten. Ljudet ska enligt uppgift höras av framförallt unga människor. Enligt centrumägaren är ljudsignalen för tillfället avstängd.

Jag vill vara oerhört tydlig med att droghandel är fullkomligt oacceptabelt. Droghandel förpestar staden och är ett brott som får allvarliga konsekvenser, särskilt för de som fastnar i missbruk och deras anhöriga. Insatser mot droghandel och drogmissbruk är därför mycket viktiga.

Vi kan dock inte tolerera att det görs insatser på bekostnad av oskyldiga människor. I det här fallet är det också en tydlig kränkning av barns och ungdomars rättigheter vilket är något vi aldrig ska acceptera. Det är också tveksamt om en sådan här insats där förbipasserande och närboende drabbas skulle tolereras i andra mer välbärgade områden.

Tenstaborna har självklart samma rättigheter som alla människor i vår stad och ska inte behöva utsättas för den här kränkningen.

Ann-Margarethe Livh (V)