Gå direkt till innehållet

Rätt till heltid ska vara norm

Enligt en enkätundersökning av Sveriges kommuner och landsting, SKL, har allt fler landsting och regioner beslutat om att ge sina anställda rätt att arbeta heltid.

Med anledning av SKLs undersökning vill Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting blåsa liv i en fråga vi drivit tidigare. Vi kräver att rätten till heltid ska norm i alla landstingsfinansierade verksamheter, och i verksamheter som har avtal med eller är upphandlade av stockholmslandstinget.

För att de yrkesgrupper som arbetar inom landstingsfinansierad verksamhet ska vara attraktiva är det viktigt att SLL följer med i omvärldens utveckling. I vårt landsting, som präglas av många privata aktörer, är det viktigt att även de upprätthåller en god personalpolitik. Annars är risken att vissa yrkesgruppers status sjunker, vilket får konsekvenser för kvalitet och framtida rekryteringsmöjligheter. Privata aktörer ska inte kunna konkurrera genom att ha sämre personalpolitik.

Vi har tidigare påtalat behovet av ett batteri av åtgärder för att möta rekryteringsutmaningen. SKLs undersökning visar att trenden går helt i rätt riktning. Nu är det viktigt att SLL följer med trenden och inte återigen blir omkört i personalfrågorna av andra landsting. Det är därför viktigt att ett politiskt beslut fattas i frågan.

Arbetsmiljön måste samtidigt förbättras. Av de 13 procent som arbetar deltid i SLL idag är 89 procent kvinnor. Vi vet att arbetssituationen inom framför allt vissa delar av vården är hårt pressad och att många tvingas gå ned i tid för att orka. Ett beslut som har stora privatekonomiska konsekvenser för den enskilda.

Det är också viktigt att se till könsskillnaderna. Ett arbeta deltid har ofta negativa ekonomiska konsekvenser för individen, som lägre lön och pension. Att kalla det frivillig deltid är inte helt sant. Ofta är det kvinnor som mer eller mindre tvingas göra avkall på arbetslivet.