Gå direkt till innehållet

Så resonerar vi om Apple-butiken i Kungsträdgården

Apple planerar en ny flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Stockholm stad äger inte rätten till marken och kan därför inte bestämma hur platsen ska användas. Men vi kommer att göra det vi kan för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Kungsträdgården är i första hand en park och en viktig offentlig plats i city.
Den 14 april var Apple-huset i Kungsträdgården uppe på stadsbyggnadsnämnden. På platsen ligger idag en restaurangkedja. Det är en speciell plats där Kungsträdgården möter Hamngatan och många undrar om vi inte kan göra något helt annat där. Till saken hör att vi inte har så många möjligheter att påverka. Apple har redan rätt till marken. De har köpt den byggnaden som står där idag och har övertagit tomträtten som gäller där. Apple har även redan en befintlig detaljplan. De kan med andra ord redan bygga där bara genom att söka bygglov och bygglov kan vi i princip inte påverka alls.

Men platsen är unik och detta vill vi klart påverka så mycket vi kan och skapa en plats med kvalitéer och som fungerar i ett offentligt rum. Därför påbörjar vi gärna ett arbete med en ny detaljplan. Vi hoppas naturligtvis på ett bra samarbete mellan staden och Apple och att platsen blir bättre än idag. Lyckas vi inte med det finns inga garantier för att den nya detaljplanen kommer att antas. Detaljplanen beräknas godkännas i stadsbyggnadsnämnden och antas av kommunfullmäktige under andra kvartalet 2017 men kommer antagligen att överklagas.

Som medskick har vi i stadsbyggnadsnämnden skrivit att den valda platsen innebär svårigheter och begränsningar, särskilt med avseende på byggnadens gestaltning. Kungsträdgården är först och främst en park och en av de viktigaste offentliga platserna i city. Det är stockholmarnas vardagsrum. Att tydligt kommersialisera parken är därför otänkbart. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att bebyggelsens relation till Kungsträdgården gestaltas varsamt och genomtänkt. Huset ska inte uppfattas som en förlängning av parken och kommersiell belysning och marknadsföring ska vända sig mot Hamngatan, inte mot parken. Hamngatan är redan idag en kommersiell gata och tål således i högre grad ett kommersiellt uttryck. Även höjd och volymverkan mot Kungsträdgården bör bearbetas.

De föreslagna offentliga miljöerna måste garanteras i planarbetet och regleras på ett sätt att de inte är avhängigt byggherrens goda vilja. Detaljplanen måste vara så robust och tydlig att den klarar ett byte av fastighetsägare.

Den nuvarande serveringen bidrar med ett liv och rörelse under fler av dygnets timmar än vad en butik normalt gör. Därför kommer det vara en del i det fortsatta planarbetet att se till att det finns möjligheter att ha servering i parken även i fortsättningen.

Sebastian Wiklund och Maria Hannäs, Vänsterpartiets representanter i stadsbyggnadsnämnden