Gå direkt till innehållet

Stockholm behöver nya styrformer

Styrningen av offentlig sektor har under lång tid dominerats av så kallad New Public Management där allt ska mätas på detaljnivå. Clara Lindblom skriver i Dagens samhälle om varför välfärden behöver nya styrformer som baseras på tillit.

”I Stockholm försöker vi hitta sätt att skapa en kultur som präglas av tillit till de anställda och deras professionella förmåga. För att kunna göra det måste politikerna och cheferna släppa på kontrollen utan att släppa på ansvaret. Vi ska självklart inte sluta med uppföljning, men vi ska göra uppföljningen på ett rimligt sätt.”

Läs hela artikeln här.