Gå direkt till innehållet

Stockholmsvänstern i Almedalen

Bild på Ann-Margarethe Livh och Clara Lindblom

 

 

Äldre- och personalborgarrådet Clara Lindblom och Bostads- och demokratiborgarrådet Ann-Margarethe Livh kommer att finnas på plats i Almedalen.

Detta är ett urval av aktiviteter som de kommer att delta i. Kom gärna och lyssna!

Idéburna organisationer i välfärden – vad finns det för olika lösningar?

En politisk, juridisk och medmänsklig diskussion om möjligheter och hinder för att öka andelen aktörer från civilsamhället som driver välfärdsverksamheter. Är det verkligen så att hindren enbart handlar om brist på juridiskt utrymme? Eller saknas det även mod, förmåga och vilja?

Medverkande: Clara Lindblom, Äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad, Vänsterpartiet, Mohamed Hamad Ali, Jurist, Gärde/Wesslau, Truls Neubeck, Stf generalsekreterare, Famna, Lars Bryntesson, Näringsdepartementet, Helén Ottosson Lovén, Generalsekreterare, Svenska kyrkan.

Arrangör: Bräcke diakoni

När: måndag 4 juli kl. 13.00–14.00

Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E30

 

Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Medverkande i urval: Åsa Regnér, äldreminister, Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholm, Ella Bohlin, äldrelandstingsråd i Stockholm

Arrangörer: Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum i samarbete med Demensförbundet, 1,6- & 2,6-miljonerklubben, Migrationsskolan, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, Silviahemmet, Svensk sjuksköterskeförening och föreningen Vård- och omsorgscollege.

När: tisdag 5 juli, kl. 12.30–17.00

Plats: Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

 

Så bygger vi så att vanliga människor har nånstans att bo

Den alarmerande bostadsbristen kräver kraftfull politisk handling. 25-åringar sitter fast hemma hos mamma och pappa, folk kan inte flytta dit jobben finns, pensionen räcker inte till för att betala de orimligt höga hyreskostnaderna. Hur bär vi oss åt för att så snabbt som möjligt vända utvecklingen rätt? Vad behöver göras för att vanliga människor ska ha nånstans att bo?

Medverkande: Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson, Vänsterpartiet, Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd, Vänsterpartiet, Jonas Högset, Chef för Fastighetsutveckling, SABO, Björn Johansson, Ordförande för HGF Region Sydost,
Daniel Carlenfors, Ordförande för Alla ska kunna bo kvar.

Arrangör: Vänsterpartiet

När: söndag 10 juli kl. 14.30–15.30

Plats: Vänsterpartiets tält i Almedalsparken