Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet talade inför ungdomsparlamentet

Freddy Grip som är Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson i Stockholm, invigningstalade i morse för ungdomsparlamentet på Kungsholmens gymnasium. Nedan finns hans tal.

Jag heter Freddy Grip och är ledamot av Sveriges tredje största parlamentariska församling. Kommunfullmäktige i Stockholms Stad.

Jag fick medlemmarnas förtroende att företräda partiet i valrörelsen 2014 och att sedan få väljarnas förtroende och ett mandat i fullmäktige är stort, väldigt stort. Jag har fortfarande, trots att det gått två år, inte riktigt vant mig. 

Jag började mitt politiska engagemang i SSU när jag gick i gymnasiet. Sedan engagerade jag mig fackligt i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och nu är jag Vänsterpartist i fullmäktige och ersättare i riksdagen. 

Det är en stor ära att få se och uppleva ert engagemang när jag varit här diskuterat politik med några av er och nu när ni ska ha era plenadiskussioner.

Demokrati det är för oss självklart men inget vi ska ta för givet. Den demokratiska kampen är en kamp vi måste utkämpa varje dag. Vår demokrati har vuxit och utvecklats. En växande demokrati, en föränderlig demokrati, ställer krav på engagemang, det möjliggör och förpliktigar. Ta rösträtten, det är en rättighet men ur demokratiskt hänseende på många sätt en skyldighet. Ert engagemang är helt avgörande för den politiska kampen. Engagera er, det behöver inte vara partipolitiskt utan lika viktigt är engagemang i det civila samhället och föreningslivet. Men det är på engagemang som vår demokrati vilar.

Idag är vår demokrati hotad. Jag tänker främst på fascistiska och rasistiska krafter som till och med tagit plats i riksdag, landsting och kommuner. Kampen mot rasismen och fascismen är inget nytt men har fått förnyad aktualitet. Genom organisering och engagemang kan vi besegra demokratins hot även denna gång.

När blev Sverige en demokrati väl värd namnet? Det är en svårare fråga än man kan tro. Var det när vi avskaffade den graderade rösträtten (rösträtt efter inkomst) 1909, svårt att argumentera för det då hälften av landets medborgare, kvinnor, inte fick rösta. Den feministiska kampen är i allra högsta grad en demokratisk kamp.

 Redan 1902 skapades LKPR – Landföreningen för kvinnors politiska rösträtt av Lydia Wahlström och Signe Bergman. De startade en organisation som genom fredlig kamp kämpade för en svensk demokrati väl värd namnet. 1919 fattade riksdagen beslut och 1921 var det första allmänna val där kvinnor fick rösta i Sverige. 5 kvinnor valdes in i riskdagen. Var vi en demokrati nu? Eller blev vi det 1947 när vi fick den första kvinnliga ministern Karin Kock eller blev vi det 1994 när den regeringen för första gången bestod av hälften kvinnor? Är vi en demokrati idag när vi fortsätter tillsätta vår statschef via samlag och inte lag? 

Det är svårt att sätta ett datum på demokratin, det är en dynamisk föränderlig process här i Sverige och ute i världen. 2011 införde Saudiarabien som sista land kvinnlig rösträtt, den är fortfarande begränsad och Saudiarabien är fortfarande en diktatur. Men det är viktiga steg på vägen mot en mer demokratisk värld.

Så ungdomsparlamentsledamöter, var stolta och raka i ryggen när ni gör ert viktiga arbete. Ha goda diskussioner med hårda sakliga argument men en mjuk ton och respekt er emellan. Avstå härskartekniker och synliggör varandra. Bli varma i talarstolen, väck engagemanget inom er och känn er som en viktig del i den globala kampen för demokrati.