Gå direkt till innehållet

Vi bygger både mer och bättre än alliansen

Under 2015 har vi ökat bostadsbyggandet och ställt om till att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror, skriver Sebastian Wiklund (V), gruppledare och ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Dagens Arena. Men den rödgrönrosa majoriteten bygger inte bara mer utan även bättre. Förutom att satsa mer på hyresrätter och bröja använda de allmännyttiga bostadsbolagen för att bygger mer med pressade hyror har Stockholms stad tagit tillbaka makten över planeringen av marken. Tack vare det nya sättet att planera kommer bland annat 4000 bostäder att byggas i Skärholmen – en plats som tidigare ansetts olönsam.

”Vi har under vår majoritet i stället betonat vikten av att planera den stad vi vill bygga. Det är både effektivare för att vi får många fler bostäder byggda, och smartare för att vi kan utveckla områdets service och samhällsfunktioner när vi bygger nya bostäder.”

Läs hela texten här.