Gå direkt till innehållet

Vi satsar på personalen i Stockholm

Stadens personal och deras kunskaper är vår viktigaste resurs i arbetet för ett hållbart och jämlikt Stockholm. Därför har den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad igår inrättat en kompetensutvecklingsfond. Där har vi avsatt 200 miljoner kronor för att erbjuda vår personal inom bland annat äldreomsorg, socialtjänst och förskola möjlighet till grund- och vidareutbildning på betald arbetstid och med vikarietäckning.

Kompetens behöver fyllas på i takt med att ny kunskap kommer fram och anpassas efter nya behov. Många medarbetare är välutbildade, men behöver fördjupade kunskaper för att utvecklas i sin yrkesroll, precis som inom alla yrken. Andra har lång och gedigen yrkeserfarenhet, som behöver kompletteras med en grundutbildning.

Stadens satsning på kompetensutveckling bidrar till att höja statusen för stora yrkesgrupper. Det är en oerhört viktig åtgärd för att stärka välfärdsyrkena och det är feministisk personalpolitik i praktiken eftersom många kvinnor jobbar inom välfärden.

Att inrätta kompetensfonden har varit en av de absolut viktigaste frågorna för Vänsterpartiet i Stockholms stad. Vi ska vara en förebild i landet vad gäller schyssta arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för personalen. Det här är ett stort steg i det arbetet och jag är väldigt glad att vi tagit det.

Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholm