Gå direkt till innehållet

Använd överskottet till att lösa personalbristen i sjukvården

I dag presenterar Stockholms läns landsting bokslutet för 2016, och siffrorna är positiva. Enligt landstinget beror de positiva siffrorna på ökade skatteintäkter, större statliga bidrag och ökade biljettintäkter i kollektivtrafiken. Det är mycket positivt att landstinget går med plus. Vänsterpartiet vill att överskottet ska gå till att lösa den personalbrist som sedan länge råder i sjukvården, med bland annat permanent arbetstidsförkortning på akutmottagningarna, och till att öppna akutmottagningarnas stängda vårdplatser.