Gå direkt till innehållet

Bostadsbristen måste bekämpas till varje pris

På grund av bostadsbristen har den tid våldsutsatta bor på kvinnojourer ökat kraftigt med konsekvensen att många nekas hjälp på grund av platsbrist. Det är oacceptabelt. Ann-Margarethe Livh (V) skriver i Feministiskt perspektiv om ett nytt krav på bostadsförmedlingen i Stockholms stads budget för 2018 att samarbeta med socialtjänsten för att möta våldsutsattas bostadsbehov.

Läs hela artikeln på Feministiskt perspektiv här.