Gå direkt till innehållet

Nej till marknadshyror i Stockholm – de förhandlade hyrorna ska värnas

På DN debatt idag skriver Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag om att de kommit överens om att göra förändringar i hyressättningssystemet i Stockholm med målet att hyrorna bättre ska spegla det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende och att principen ”lika lägenhet – lika hyra” ska gälla.

Hur sätts hyror idag?

Idag sätts hyror i förhandling mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden och baseras på hur hyresgästerna värderar sin bostad.

Vad innebär den här förändringen?

Hyrorna kommer också i fortsättningen sättas i förhandlingar och baseras på hyresgästernas uppfattning om boendet. Det blir ingen skillnad där. Det Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsbolagen nu har kommit överens om är att uppdatera kriterierna för hur lägenheter ska värderas i hyressättningen.

Det handlar inte om några stora förändringar. Ett hundratal städer i Sverige har redan gjort en liknande systematisering av hyrorna, bland annat Malmö, Göteborg och Botkyrka och det man har sett är att de flesta hyror blir oförändrade eller ändras mycket lite. Vissa hyror kommer sannolikt att höjas något genom intrappning över tid, andra hyror kommer sannolikt istället frysas under en period. Det går inte att säga rakt av att hyrorna i innerstan kommer att höjas. Läget kommer att vara ett av många kriterier, en lägenhet i innerstan som inte är renoverad kan fortfarande kosta mindre än en nybyggd lägenhet i ytterstan. Eventuella förändringar av hyrorna ska fasas in långsamt och med stor hänsyn till hyresgästerna.

Precis som tidigare är det lägenhetens storlek som ska ha allra störst påverkan på hur hög hyran blir. Läge och närhet till kollektivtrafik kommer att vara ett av många kriterier i hyressättningen och är också några av de saker som hyresgästerna värderar allra högst med sitt boende.

Och det här handlar definitivt inte om några marknadshyror.

Varför görs den här förändringen?

Med dagens hyressättning har fastighetens ålder orimligt stor inverkan på hyran. Två hyresgäster som bor i likvärdiga lägenheter på samma gata kan idag ha olika hyror och så ska det inte vara. Hyressättningen ska vara tydlig och konsekvent. Hyresgästerna måste kunna veta vad de betalar för.

Det är starka krafter som idag vill släppa hyressättningen fri i Stockholm vilket skulle leda till chockhöjningar av hyrorna i stora delar av staden. Det är av största vikt att vi håller marknadskrafterna borta. En snabb blick på andrahandshyrorna på blocket visar vad fri hyressättning skulle leda till i Stockholm.

Det här är också ett sätt att helt blockera marknadshyror från att kunna införas. Fastighetsägarföreningen som till en början deltog i förhandlingarna lämnade tidigt när det stod klart att de inte skulle leda till marknadshyror. Att släppa hyressättningen fri i bostadsbristens Stockholm skulle innebära en chockhöjning av hyrorna i stora delar av staden och det är helt otänkbart.

Vad tycker Vänsterpartiet om hyresrätter?

Vänsterpartiets prioritering är och kommer alltid att vara att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi kommer inte att acceptera någon politik som är negativ för hyresgästerna eller för hyresrätten som boendeform.