Gå direkt till innehållet

Nu byggs de första Stockholmshusen

På torsdag sätts spaden i marken för de första Stockholmshusen. Det är 70 hyresrätter i Stockholmshus som nu börjar byggas i Rågsved och det blir därmed början på en helt ny årsring i Stockholms arkitektur. Det är det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder som bygger de nya lägenheterna.

 

Nu är vi redo att rulla ut Stockholmshusen, ett initiativ som fram till 2020 ska resultera i byggstart av upp till 5000 lägenheter. Målet med Stockholmshusen är att de ska ha lägre hyror än andra nyproducerade hyresrätter och kunna byggas snabbare.

Höga produktionskostnader, långsamma byggprocesser och inte tillräckligt med tilldelad mark till byggherrar som vill och kan bygga. Det är problem som länge har plågat bostadsmarknaden i Stockholm. Nu går vi i bräschen för att sänka produktionskostnader, snabba upp byråkratiska processer och stimulera tilldelningen av mark till de som vill bygga. Allt för att så snabbt som möjligt bygga många fler hyreslägenheter.

Nyckeln till det här ligger i upphandlingsprocessen. Genom att knyta långa kontrakt med löften om en stadig ström av nyproduktionsprojekt kan vi få lägre anbud, och sänkta kostnader. Det i sin tur ger en möjlighet att bygga med rimliga hyror som fler kan efterfråga.

Genom ett bättre samarbete mellan alla berörda parter som ett byggprojekt går igenom kan vi dessutom korta processen från idé till spade i marken. Det är avgörande för att Stockholm ska komma till rätta med den akuta bostadsbristen. Det gör att den rödgrönrosa majoritetens mål om tusentals nya bostäder kan få genomslag och märkas för våra bostadssökande invånare snart, istället för om många år.

Stockholmshusen kommer att göra ett starkt intryck i Stockholm. Husen kommer att kännetecknas av god arkitektur som är anpassad till omkringliggande områden och kvarter. En effektiv byggprocess är inte samma sak som tråkig eller enformig arkitektur, det kommer Stockholmshusen att ge prov på.

Nu har vi har gjort oss av med Alliansens enkelriktade bostadspolitik som främst bestått i att bygga dyra bostäder, i första hand bostadsrätter, i långsam takt. En politik som varit otroligt skadlig för Stockholm.

Istället har vi öppnat upp bostadsmarknaden för fler. Vi har sänkt inkomstkraven för att efterfråga en bostad från allmännyttan, vi har påbörjat projektet Snabba hus som snabbt ska ge hundratals nya lägenheter för unga vuxna och därmed avlasta bostadskön, vi har stoppat alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och viktigast av allt – vi har börjat bygga mängder med nya hyresrätter.

Stockholmshusen är nästa steg i detta arbete och målet är bostad åt alla.