Gå direkt till innehållet

Öppna vårdplatserna till varje pris

DN Stockholm den 11 januari ägnar ett helt uppslag åt sjukvårdskrisen i Stockholm. Artikeln berättar bland annat om läget på Södersjukhuset, där situationen är minst sagt krisartad. Ambulanser med akut sjuka patienter hänvisas bort medan patienter får vänta i uppåt 40 timmar på akuten.

Sjukvårdspersonalen kräver nu förändring, vilket vi har den största förståelsen för. Håkan Jörnehed besökte SöS-akuten flera gånger under hösten 2016, och Vänsterpartiet kräver sedan dess att mer resurser skjuts till så att de stängda vårdplatserna kan öppna. Över 600 vårdplatser är nu stängda i länet pga. personalbrist.

Nu måste man anställa med alla möjliga medel. Det måste vara den främsta prioriteringen så länge situationen är så här allvarlig. Man får lov att hyra in sjuksköterskor kortsiktigt för att klara krisen. Det är kostsamt, men ett klart bättre och billigare alternativ än att låta den nuvarande utvecklingen fortgå. Vårdpersonalen måste få avlastning och vila, det är varken patientsäkert eller hälsosamt för sköterskorna eller läkarna att slita så här hårt. Risken är annars stor att fler lämnar yrket, vilket också medför större problem på sikt.

I ett längre perspektiv måste de ansvariga politikerna, dvs. borgarna, komma till rätta med personalflykten. Det är framförallt utarbetade sjuksköterskor som lämnar vården. Lösningen stavas god arbetsmiljö, moderna arbetstider och scheman (inga 3-skift), och inte minst högre lön.

Det moderatledda landstingsstyret har misslyckats, och det kommer att fortsätta misslyckas så länge det lägger alla resurser och all energi på privatiseringar.

Till P4 Stockholm säger hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) att sjukhusen måste samordna sig bättre. Men det räcker inte. Vi har inte råd att fortsätta så här. Vårdplatserna måste öppnas nu, vad det än må kosta.

Här finns artikeln.