Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet söker ny ersättare till kulturnämnden och ordinarie ledamot till Stockholms stad parkering AB

Passion för kulturpolitik? – Här är ett uppdrag för dig!

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en ny ersättare till kulturnämnden fram till valet. Vänsterpartiet har totalt två platser i kulturnämnden, en ordinarie ledamot och en ersättare.

Det som ligger under kulturnämndens paraply är kulturverksamheter, bibliotek, kulturskolan, bidragsgivning, Stockholms Stadsmuseum, offentlig konst, stadsarkivet. Till detta är det bra om du har ett genuint intresse för kultur och kulturfrågor i Stockholm. För frågor om uppdraget kontakta Susanna Brolin, 076 1229 159, susanna.brolin@stockholm.se.

Ser du att parkeringsfrågan är kopplad till miljön? – Då är du rätt person för det här uppdraget. 

Vi har en ordinarie plats i styrelsen för Stockholms stads parkerings AB som är vakant och söker en ny ledamot. Styrelsen har möten ca tre gånger per termin, alltid på morgonen på Stockholm Parkerings kontor vid Globen. Mötena håller på 1-2 timmar.

Arbetet handlar mest om att tillvarata bolagets intressen vilket gör att det är väldigt få konflikter med de andra partierna och väldigt trevlig stämning. Självklart finns ett V-perspektiv att bevaka när det gäller till exempel miljöfrågor (cykelparkering, antal parkeringsplatser, infartsparkeringar m.m.) och funkisperspektiv. Det är många frågor som hänger samman med vad som sker i trafiknämnden så det behöver finnas ett samarbete med den som har uppdrag där.

För frågor om uppdraget kontakta Sebastian Wiklund på 0761229120, sebastian.wiklund@stockholm.se

Hur nominerar jag? 

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för  vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har rätt att nominera. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 Sista nomineringsdag är den 10 november 2017 kl. 12.00.
Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se