Gå direkt till innehållet

Vi söker vänsterpartister till nya kommunala uppdrag

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en ny suppleant till styrelsen för Stockholms Hamn AB och en suppleant till Stiftelsen Barnens Dag.
Stockholms Hamnar
arbetar för att göra Stockholm till en levande och modern sjöfartsstad för invånare, näringsliv och turister. I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning.

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I Stockholms Hamnars ansvar ingår även utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik. Vänsterpartiet har en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen.

Stiftelsen Barnens Dag äger och förvaltar Barnens Ö på Väddö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Julita, Katrineholms kommun. Dit kommer varje år flera tusen kollobarn och barn och ungdomar som åker på skolresa. Stiftelsens uppdrag är att utveckla sommar- och fritidsverksamheten och även att underlätta för föreningslivet i Stockholm att använda anläggningarna till sina verksamheter. Vänsterpartiet har endast en suppleantplats i styrelsen.

Grundkrav för båda nomineringarna är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 Sista nomineringsdag är den 5 december 2017 kl. 12. Nomineringarna ska skickas till naile.aras@stockholm.se