Gå direkt till innehållet

Sex timmars arbetsdag – för en jämställd sjukvård

Vänsterpartiet arbetar oförtröttligt för en jämställd sjukvård för patienter och anhöriga – och för sjukvårdspersonalen, som sliter i en av samhällets tuffaste branscher, där 80 procent är kvinnor.

Sjukvården är inte jämställd i dag. På detta finns otaliga exempel. Av utrymmesskäl, låt oss ta två: De så kallade dolda kvinnosjukdomarna, som bara eller främst drabbar kvinnor och därför saknar verkningsfull behandling eftersom de inte forskats på tillräckligt; det faktum att kvinnor fortfarande generellt får sämre behandling och bemötande i sjukvården.

Tusentals kvinnor upplever att deras besvär inte tas på allvar.

Trots att kvinnor har högre psykisk och fysisk ohälsa än män har vård för kvinnor lägre prioritet och satsas mindre på. Så får det inte vara.

Valrörelsen 2014 pratade alla partier om jämställdhet. Men i Stockholms läns landsting har få löften om bättre vård för kvinnor infriats. Tvärtom har vi den gångna mandatperioden sett hur alliansen lagt ner välfungerande sjukvård, exempelvis Stressrehab på Danderyds sjukhus.

Vänsterpartiet arbetar för en jämställd hälso- och sjukvård, och kommer att fortsätta med det även denna valrörelse.

Bland annat vill vi kraftigt bygga ut sjukvård som riktar sig till kvinnor, inte minst psykiatrin, eftersom vi vet att mer än var tredje kvinna i Stockholm mår psykiskt dåligt, och vi vill öka forskningen på kvinnors sjukdomar.

En omistlig del i arbetet för en jämställd sjukvård är såklart omfattande satsningar på sjukvårdspersonalen. För det är inte bara så att kvinnor i hög utsträckning har med sjukvården att göra som patienter och anhöriga – de allra flesta som arbetar i sjukvården (80 %!) är kvinnor.

Det råder kris i sjukvården. Hundratals vårdplatser är stängda i Stockholm, akutmottagningarna är fulla och sjukhusen regelbundet i stabsläge. Det har till och med hänt att folk dött i väntan på vård. Kärnan i krisen är bristen på sjukvårdspersonal, framförallt sjuksköterskor. På akutmottagningarna, sjukhusgolven och förlossningsavdelningarna, där kvinnor sliter, måste villkoren bli bättre och lönerna högre. I vår budget för 2018 har vi därför vikt en miljard kronor åt Stockholms sjuksköterskor, undersköterskor och barnmorskor. Pengarna ska gå till högre löner, fler kollegor, hälsosammare schemaläggning – och kortare arbetsdagar. Det är dags för sex timmars arbetsdag i förlossningsvården, på akutmottagningar och andra avdelningar där stressen är för hög och personal sliter ut sig. Det är vad personalen själva vill ha, och en förutsättning för en jämställd hälso- och sjukvård.

Det är dags för en sjukvård för alla – också för kvinnor.