Gå direkt till innehållet

Vem har råd med marknadshyror?

En ny rapport från Vänsterpartiet som undersöker vad konsekvensen skulle bli om marknadshyror införs i Stockholms län visar på stora hyreshöjningar. I Stockholms stad skulle hyrorna sannolikt stiga med 85 procent. Genomsnittshyran skulle stiga från 8 800 kronor till 16 500 kronor.

I innerstaden skulle hyrorna mer än fördubblas men hyrorna skulle också öka i alla områden i ytterstaden. Mest skulle hyran stiga i Vasastan och på Norrmalm. I Stockholms län är det hyrorna i Solna och på Lidingö som skulle öka mest.

– Det är chockhöjningar av hyrorna som blir konsekvensen av marknadshyror. Människor med väldigt höga löner eller ungdomar med välbärgade föräldrar kommer ha råd med en hyreslägenhet, men konsekvenserna för alla andra bostadssökande blir mycket olyckliga och segregationen i Stockholm riskerar att förvärras, säger Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd Stockholms stad.

Samtliga borgerliga partier i Stockholms stad har deklarerat att de vill se en ”gradvis infasning av en mer marknadsanpassad hyressättning”. Senast på Moderaternas stämma i oktober 2017 beslutades att partiet ska verka för ett mindre reglerat hyressättningssystem både i det som byggs nytt och i gamla hus. Centerpartiet i Stockholm är också tydliga med att de vill att större variationer i hyresnivåer ska tillåtas med motiveringen att det kommer leda till större valfrihet för hyresgästerna.

Att marknadshyror kan leda till ökad nyproduktion av bostäder är ett vanligt förekommande argument i debatten. I rapporten konstateras dock att det är osannolikt att hyreshöjningar till följd av marknadshyror skulle öka byggandet i Stockholm. Bostadsbyggandet har de senaste decennierna halkat efter befolkningsökningen, trots att hyrorna har stigit snabbare än konsumentprisindex och att hyrorna för nybyggnation tillåts ligga över bruksvärdeshyrorna.

– Marknadshyror kommer enbart leda till högre hyror för stockholmarna och det borde de borgerliga partierna vara tydliga med. Väljarna har rätt att veta vad deras politik för hyrorna är, säger Rikard Warlenius (V), ledamot i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Läs hela rapporten här: http://www.stockholmsvanstern.se/var-politik/marknadshyror/